BIJ TOON geeft wat leeg staat een nieuw leven, in lijn met de oorspronkelijk functie en afgestemd op deze tijd. Het daarvoor benodigde concept wordt niet vooraf bedacht, maar van onderaf ontwikkeld, door (kleine) initiatieven samen te brengen en te vormen tot één sterk geheel.

De basis van BIJ TOON ligt in een procesgerichte en locatieonafhankelijke aanpak die ervan uitgaat dat de inhoud gevormd wordt vanuit ondernemerschap en vanuit de omgeving.

Het proces wordt door een team van professionals geïnitieerd en aangezwengeld en door mensen uit de omgeving opgepakt, uitgewerkt en uitgevoerd. Zodanig dat de ontwikkelde functie op zichzelf kan staan, zelf geld genereert en zo snel mogelijk onafhankelijk wordt. 

Zo krijgen een leegstaande gebouw of leegstaande ruimtes in verschillende gebouwen binnen één gemeente een nieuwe functie met een diversiteit aan activiteiten die de mens inspireren en verrijken, mensen in hun kracht zetten, en waar uiteindelijk alle gebruikers en de omgeving als geheel van profiteren...